1. திருப்பலி: ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை மாலை 5 மணி
2. நவநாள் திருப்பலி: முதல் சனி
3. திருவிழா
    திருவிழா: ஜூன் மாதம் கடைசி ஞாயிறு
   கொடியேற்றம்: கடைசி ஞாயிறுக்கு முந்தைய வெள்ளி